Γιατί να εγγραφώ > Απόφοιτος

Απόφοιτος

Μέσα από το mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέα Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους». Σήμερα το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης. Σχεδιάζεται, όμως, να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» δίνει την ευκαιρία σε νέους και σε επιχειρήσεις για μία ουσιαστική προετοιμασία σήμερα ώστε να έχουμε μία καλύτερη εργασιακή πραγματικότητα για όλους αύριο.

Και η καλύτερη προετοιμασία για όλους είναι ένα καλά οργανωμένο Πρόγραμμα Μαθητείας.

Γίνεται δεκτό ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν προετοιμάζει επαρκώς τους νέους στην εργασιακή πραγματικότητα και γι’αυτό το Υπουργείο Παιδείας βελτιώνει δραστικά τα Προγράμματα Σπουδών. Ωστόσο, απολύτως αναγκαία είναι και τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας είναι αναγκαία. Τα Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας πρέπει να αυξηθούν και να επεκταθούν για να αποκτούν οι νέοι πρακτικές γνώσεις, να καλλιεργούν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην εργασιακή πραγματικότητα, να καταλαβαίνουν τι απαιτεί η εργασιακή πραγματικότητα και να προετοιμάζονται καλύτερα γι’αυτή. Η ενίσχυση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας αποτελεί κεντρικό στόχο των χρηματοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» είναι ένα Πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως, για ένα διάστημα έξι (6) μηνών σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Με το Πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία σε νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, να μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Καθόλη τη διάρκεια της μαθητείας τους οι νέοι Απόφοιτοι θα λαμβάνουν υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ως πρώτη προτεραιότητα του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» τέθηκαν οι Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα προσφέρεται σήμερα σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης, για να ενισχυθούν οι πρακτικές γνώσεις τους και να καλλιεργηθούν περαιτέρω οι δεξιότητές τους, πέραν των γνώσεων που έλαβαν στο Λύκειο, και να στηριχθούν ουσιαστικά στην μελλοντική τους εργασιακή εμπειρία.

Για το Πρόγραμμα αξιοποιείται το Πληροφοριακό Σύστημα mathiteia4u που ανέπτυξε ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Iνστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – «Διόφαντος» ( www.cti.gr ), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα απλά και γρήγορα, μέσα από διαδικτυακή πρόσβαση:

- οι επιχειρήσεις να ανακοινώνουν τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας,

- οι νέοι απόφοιτοι να δηλώνουν τις θέσεις μαθητείας της προτίμησής τους και μετά την τελική επιλογή των μαθητευομένων,

- να δηλώνεται ηλεκτρονικά ο χρόνος μαθητείας για να διενεργούνται οι πληρωμές των υποτροφιών.

 

Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», για τους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης συγχρηματοδοτείται από ελληνικούς πόρους και ευρωπαϊκούς πόρους, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματική Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης» στου Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5)

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών