Πληροφορίες > Πληροφοριακό σύστημα

Πληροφοριακό σύστημα

Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» του Υπουργείου Παιδείας προσφέρονται θέσεις Μαθητείας σε όσους έχουν μόλις αποφοιτήσει από την εκπαίδευση, για να τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν την πρώτη τους εμπειρία από την επαγγελματική ζωή, κάνοντας Μαθητεία σε Επιχειρήσεις, με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας.

To Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) (www.edulll.gr).

Σήμερα το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στους πρόσφατους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης (αποφοίτους 2-3 ετών) και υλοποιούνται οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες 4 και 5 του ΕΠΕΔΒΜ. Συνολικά μέσω των Πράξεων αυτών προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έως 8.475 θέσεις μαθητείας για απόφοιτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης
Ωστόσο, το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από πληροφοριακό σύστημα, , το οποίο θα καταστήσει εφικτή την εύκολη εύρεση και επιλογή θέσεων μαθητείας  για τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος και δη μέσω της πύλης mathiteia4u.gov.gr, γίνεται διαδικτυακά ηλεκτρονική καταχώρηση θέσεων Μαθητείας και αντίστοιχα ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα προσφέρονται στους Αποφοίτους θέσεις Μαθητείας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα έχει καθοριστική σημασία για την αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» τόσο στην παρούσα φάση που υλοποιούνται οι ανωτέρω Πράξεις για τους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης όσο και στο μέλλον για αποφοίτους άλλων βαθμίδων. Σημειώνεται μάλιστα ότι το πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί επιδιώκεται να αξιοποιηθεί στο μέλλον και για τη μαθητεία που θα οργανώνεται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (βλ. άρθ.22-23 του Ν.3966/2011-Α118)

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών