Νέα > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α' ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λήγει σήμερα, Πέμπτη 18.04.2013, η προθεσμία προδέσμευσης υποψηφίων μαθητευομένων από τις Επιχιερήσεις.

Λήγει σήμερα, Πέμπτη 18.04.2013, η προθεσμία προδέσμευσης υποψηφίων μαθητευομένων από τις Επιχειρήσεις.

Λήγει σήμερα, Πέμπτη 18.04.2013, η προθεσμία προδέσμευσης υποψηφίων μαθητευομένων από τις Επιχειρήσεις. Παρακαλούνται όσες Επιχειρήσεις δεν προδέσμευσαν τον υποψήφιο μαθητευόμενο της επιλογής τους, να συνδεθούν στο λογαριασμό τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος και αφού επιλέξουν τον τίτλο κάθε θέσης Μαθητείας που δήλωσαν, να επιλέξουν - προδεσμεύσουν τον υποψήφιο μαθητευομένο της επιλογής τους.

Μετά την προδέσμευση των υποψηφίων μαθητευομένων από τις Επιχειρήσεις ακολουθούν τα παρακάτω:
1. Οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι που προδεσμεύτηκαν από τις Επιχειρήσεις, αφού εκτυπώσουν το Κουπόνι Μαθητείας από το Πληροφοριακό Σύστημα, υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μαζί με το Κουπόνι Μαθητείας), σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους, σε αρμόδια Σχολική Μονάδα της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία προδέσμευσης τους (η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αναγράφεται στο Κουπόνι Μαθητείας).
2. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων μαθητευομένων από τις αρμόδιες Σχολικές Μονάδες της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης, εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Απόφαση όπου θα αναφέρονται οι υπότροφοι των Μαθητειών και οι Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν αντιστοιχηθεί για να πραγματοποιήσουν τις Μαθητείες τους.
3. Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, υπογράφεται το Συμφωνητικό Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις και τους υποτρόφους τους, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 4641/15.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ29-1Ο9) Εγύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών