Νέα > ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 ΣυμπλΗρωση ερωτηματολογΙων στο πλαΙσιο  του ΥποΕργου 2 «ΕξωτερικΗ ΑξιολΟγηση» της ΠρΑξης «ΠΡΟγραμμα ΜαθητεΙας ΑποφοΙτων ΤεχνικΗς ΕκπαΙδευσης για ΑπΟκτηση ΕπαγγελματικΗς ΕμπειρΙας»

 Στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιείται το Πρόγραμμα Μαθητείας για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, το οποίο για ορισμένους μαθητευόμενους έχει ήδη ολοκληρωθεί ενώ για τους υπόλοιπους ολοκληρώνεται προσεχώς.

 Για την αξιολόγηση των πράξεων η οποία είναι υποχρεωτική για τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, πρόκειται να υλοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΠΕ έρευνα πεδίου σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, έχουν εκπονηθεί ερωτηματολόγια που απευθύνονται τόσο στις επιχειρήσεις που απασχόλησαν έναν ή περισσότερους αποφοίτους σε έναν ή περισσότερους κύκλους του προγράμματος, όσο και στους αποφοίτους που υλοποίησαν μαθητεία. Τα ερωτηματολόγια είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες http://tinyurl.com/Aksiologisi-Epixeiriseis και http://tinyurl.com/Aksiologisi-Mathiteuomenoi αντίστοιχα.

 Η δομή του κάθε ερωτηματολογίου είναι απλή και η συμπλήρωσή του απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα αποτελέσματα τους θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιολόγηση του προγράμματος Μαθητείας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και εντός του χρονοδιαγράμματος η εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο  το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23/02/2015. Σχετική ενημέρωσή σας θα ακολουθήσει και από την Ανάδοχο εταιρεία ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΠΕ.

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την υλοποίηση ανάλογων δράσεων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών