Νέα > ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 ΔΗΛΩΣΗ ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον Γ΄ Κύκλο Μαθητείας και οι οποίες προτίθενται να κλείσουν για διακοπές Χριστουγέννων, ότι μερικές ημέρες πριν την έναρξη της άδειας, θα πρέπει να συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστημα της Μαθητείας και να δηλώσουν ηλεκτρονικά της ημέρες των θερινών διακοπών. Η διαδικασία αυτή ΔΕΝ μπορεί να γίνει εκ των υστέρων, επομένως οι ημέρες άδειας πρέπει να δηλωθούν τουλάχιστον μια ημέρα ΠΡΙΝ η επιχείρηση κλείσει για διακοπές. Οι ημέρες των διακοπών μεταφέρονται. Σημειώνεται ότι η 26η Δεκεμβρίου εμφανίζεται στο παρουσιολόγιο ως εργάσιμη, επομένως θα πρέπει να δηλωθεί ως ημέρα αδείας, εφόσον η επιχείρηση παραμείνει κλειστή κατά την ημέρα αυτή.

Η δήλωση των ημερών άδειας γίνεται μέσα από την ενότητα Μαθητείες --> Οι μαθητείες της επιχείρησής μου και στη συνέχεια, μετά την επιλογή της συγκεκριμένης θέσης μαθητείας,  μέσω της επιλογής «Δήλωση παρουσιολογίου» και μετά «Υποβολή ημερών αδείας», όπου θα καταχωρείται το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή λόγω διακοπών Χριστουγέννων. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι για τη δήλωση ημερών αδείας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιηθεί η επιλογή «Διακοπή μαθητείας», γιατί συνεπάγεται την οριστική διακοπή της μαθητείας και είναι διαδικασία μη αναστρέψιμη.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών