Νέα > Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας», Γ’ ΚΥΚΛΟΣ, στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας», Γ’ ΚΥΚΛΟΣ, στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας», Γ’ ΚΥΚΛΟΣ, στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων "Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ, στους άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

 ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.6.2014 ΩΡΑ 23:59 ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ (ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΗ) ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών