Νέα > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ 2ου ΜΗΝΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ 2ου ΜΗΝΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ 2ου ΜΗΝΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 Προκειμένου η Υπηρεσία μας να ξεκινήσει τις διαδικασίες καταβολής των υποτροφιών για τους μαθητευομένους που θα συμπληρώσουν το δεύτερο (2) μήνα Μαθητείας έως την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, παρακαλούμε πολύ:

  1. Οι μαθητευόμενοι να συμπληρώσουν και να οριστικοποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα το παρουσιολόγιο του 2ου μήνα Μαθητείας, αμέσως μετά τη λήξη του 2ου μήνα Μαθητείας.
  2. Οι Επιχειρήσεις να ελέγξουν το παρουσιολόγιο του 2ου μήνα Μαθητείας των μαθητευομένων τους και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 πμ.

 Η καταβολή των υποτροφιών των μαθητευομένων που συμπληρώνουν το 2ο μήνα Μαθητείας μετά τις 24 Ιουλίου 2013, θα ξεκινήσει το 2ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

 Προκειμένου η Υπηρεσία μας να ξεκινήσει τις διαδικασίες καταβολής των υποτροφιών για τους μαθητευομένους που θα συμπληρώσουν το δεύτερο (2) μήνα Μαθητείας έως την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013, παρακαλούμε πολύ:

  1. Οι μαθητευόμενοι να συμπληρώσουν και να οριστικοποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα το παρουσιολόγιο του 2ου μήνα Μαθητείας, αμέσως μετά τη λήξη του 2ου μήνα Μαθητείας.
  2. Οι Επιχειρήσεις να ελέγξουν το παρουσιολόγιο του 2ου μήνα Μαθητείας των μαθητευομένων τους και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:00 πμ.

 Η καταβολή των υποτροφιών των μαθητευομένων που συμπληρώνουν το 2ο μήνα Μαθητείας μετά τις 24 Ιουλίου 2013, θα ξεκινήσει το 2ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών