Νέα > Ασφάλιση και καταβολή υποτροφίας μαθητευομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ασφάλιση και καταβολή υποτροφίας μαθητευομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ασφάλιση και καταβολή υποτροφίας μαθητευομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 οι μαθητευόμενοι απόφοιτοι της Τεχνικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν Μαθητεία στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος, οφειλομένου σε συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της Μαθητείας και εξ’ αφορμής αυτής. Η ασφαλιστική εισφορά ορίζεται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ και καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ, Δικαιούχου των Πράξεων).

Οι μαθητευόμενοι απόφοιτοι μετά την υπογραφή των Συμφωνητικών Μαθητείας με τις Επιχειρήσεις, οφείλουν να ενημερώνουν το ΙΚΑ για την έναρξη Μαθητείας και να απογράφονται σ’ αυτό αιτούμενοι Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (όσοι δεν είναι ήδη απογραμμένοι και δεν έχουν ήδη Αριθμό Μητρώου), προσκομίζοντας σε κάποιο Υποκατάστημά του το Συμφωνητικό Μαθητείας και φωτοαντίγραφα: 1. Δελτίου Ταυτότητας, 2. Αποδεικτικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και 3. Αποδεικτικού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ.

Η έκδοση Αριθμού Μητρώου μαθητευομένων από το ΙΚΑ, θα πραγματοποιείται στα παρακάτω στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                              ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΕΠΘ

ΑΦΜ:                                                         090051291

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ:                      9309471185

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                              ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ:                      ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (064)

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας και της ασφαλιστικής εισφοράς στο ΙΚΑ από την Υπηρεσία μας, είναι η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ από τους μαθητευόμενους, στα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος (www.mathiteia4u.gov.gr).

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών