Νέα > ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α’ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α’ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Α’ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Οι επιλεγμένοι απόφοιτοι από επιχειρήσεις Α’ ΚΥΚΛΟΥ, που δεν έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά  τους (ή τα έχουν υποβάλλει μετά την αρχική οριζόμενη ημερομηνία), καλούνται να τα υποβάλλουν στις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (πλην των περιοχών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου), έως και την ΠΕΜΠΤΗ 20/06/2013, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Μαθητείας.

Ενημερώνουμε τους αποφοίτους του Πίνακα Αποδεκτών της υπ’ αρ. πρωτ. 7215/11.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΓ9-ΗΝΚ) Απόφαση του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα) ότι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους σε Δημόσια Σχολική Μονάδα Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (πλην των περιοχών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου), έως και την Πέμπτη 20.06.2013, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση της Μαθητείας.

 

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Αποφοίτους και την υπ’ αρ. πρωτ. 2809/06.03.2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙΘ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΒΕΔΦ9-ΩΒΣ) έχουν:

  1. Πρόσφατοι Απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με Απολυτήριο ΕΠΑΛ και Πτυχίο ΕΠΑΛ τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 (ή και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις).
  2. Πρόσφατοι Απόφοιτοι Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με Πτυχίο ΕΠΑΣ τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 (ή και του σχολικού έτους 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις).

 

Δικαιολογητικά Υποβολής:

  1. Κουπόνι Μαθητείας (εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, αφού πρώτα δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού).
  2. Α. Απολυτήριο ΕΠΑΛ και Πτυχίο ΕΠΑΛ για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ. Β. Πτυχίο για τους αποφοίτους ΕΠΑΣ.

  1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς).
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού μόνο εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν αποφοιτήσει κατά το σχολικό έτος 2009-2010.
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης (με πρώτο δικαιούχο εσάς).
  4. Γνωμάτευση / Βεβαίωση αναπηρίας (Γνωμάτευση / Βεβαίωση από ΚΕΔΔΥ ή από δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία που έχει αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ).
  5. Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή (π.χ. ΚΕΠ), Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων του Προγράμματος (μπορείτε να την αναζητήσετε στην υπ' αρ. πρωτ. 2315/19.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-0Ο7) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Αποφοίτους).

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών