Νέα > ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2013

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2013

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2013

 Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις από Τετάρτη 22/05/2013 έως και Παρασκευή 24/05/2013 για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6564/12.06.2012 Κ.Υ.Α.

 ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΩΝ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/05/2013

 

Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις από Τετάρτη 22/05/2013 έως και Παρασκευή 24/05/2013 για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6564/12.06.2012 Κ.Υ.Α.

 

Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων:

α) Υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας (σύνδεσμος) και

β) Συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η υπογραφή Συμφωνητικού Μαθητείας.

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών