Πληροφορίες > Πληροφορίες για επιχειρήσεις

Πληροφορίες για επιχειρήσεις

Στο Πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός από:

  • Τα νυχτερινά κέντρα.
  • Τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001- Α 258).
  • Τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων θα διαπιστώνει την καταλληλότητα των εγγραφόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορέων Υποδοχής Μαθητευομένων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος θα παραμένει ανοιχτό για εγγραφή των ενδιαφερομένων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τους κύκλους του Προγράμματος. Οι δηλώσεις θέσεων Μαθητείας θα γίνονται ανά κύκλο, μετά από Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν θέσεις Μαθητείας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, των παρακάτω ειδικοτήτων:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 940/Β’/12.06.2007)
1ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
2ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
3ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ
4ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
5ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
6ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
7ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
8ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
9ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
13ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
14ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
16ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
17ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
18ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
19ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – ΕΠΑΣ (947/Β’/13.06.2007)
1ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)
2ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC
3ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
5ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
6ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
8ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
9ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
10ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
11ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
12ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
13ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
14ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ
15ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
16ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
17ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ - ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
18ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
19ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
20ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
21ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
22ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
24ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
25ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
26ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
27ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
28ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ
29ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
30ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
31ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
32ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
33ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – ΤΕΕ Β’ ΒΘΜΙΔΑΣ
1ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
7ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
8ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ-ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
11ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
12ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
13ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ
14ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
15ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ
16ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
17ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
19ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
20ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
21ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
22ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α/ΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
1ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ-ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
2ΦΥΤΙΚΩΝ-ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
3ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
4ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
5ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
6ΡΑΠΤΙΚΗΣ
7ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ
8ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ
9ΓΟΥΝΑΡΙΚΗΣ-ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
10ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
11ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
12ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
13ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
15ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΑΣ
16ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ
17ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
18ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
19ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
20ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
22ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
23ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ
24ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
25ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
26ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Περιοχή μελών

Το Mathiteia4u στο Facebook

Αναζήτηση μαθητείας

 
 
 

Τρέχων κύκλος

Κύκλος δήλωσης μαθητειών εταιριών:
20/03/2014 - 16/04/2014
Κύκλος επιλογής μαθητειών από αποφοίτους:
08/05/2014 - 31/05/2014

Εγκεκριμένες επιχειρήσεις:
1164
Εγκεκριμένες μαθητείες:
761

Στατιστικά Στοιχεία

Υποστήριξη χρηστών

Επικοινωνήστε μαζί μας


Στο τηλέφωνο:

210 344 3814
09:30 - 17:00
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή

Στο email:

CLOAKING

Εγχειρίδια:

Εγχειρίδια χρηστών